Tydligare fokus och stärkt position

I syfte att stärka positionen på den svenska marknaden har Domino Sweden förvärvats av Domino Printing Sciences Ltd genom Mectec Elektronik AB. I och med förvärvet av Domino Sweden, går Mectecs svenska försäljnings- och serviceorganisation ihop med Domino Swedens och bildar marknadens starkaste och mest kompetenta leverantör av kodnings- och märkningslösningar. I linje med vår strävan efter att tydliggöra vårt fortsatta fokus på utveckling, tillverkning och support av framtidens Print & Apply lösningar inom Domino-koncernen väljer vi att även byta namn från Mectec Elektronik AB till Domino Print and Apply AB. 

Till dess att alla ändringar är genomförda når du oss via samma kontaktvägar som tidigare. Har du några frågor är du naturligtvis välkommen att höra av dig!

Ladda ner pressreleasen  »

Rikard Malmback, VD
Mectec Elektronik AB/Domino Print and Apply AB
rikard.malmback@mectec.com
0708-15 77 73
Peter Jidskog, VD
Domino Sweden AB
pj@domino.se
0708-20 18 40
SHOWCASE - LÄKEMEDEL

Läs mer om våra lösningar för
läkemedelsindustrin
 »

SHOWCASE - LIVSMEDEL & DRYCK

Läs mer om våra lösningar för
livmedels- & dryckesindustrin  »

SHOWCASE - PAPPER & MASSA

Läs mer om våra lösningar för
pappersindustrin  »

© Mectec Elektronik AB